Trafiksäkerhetsverket (TSV) har sammanställt en lista över fula trestavningar, d.v.s. bokstavskombinationer som inte får användas på våra registreringsskyltar.

Detta för att inte utsätta bilisten för onödigt lidande och orsaka att han eller hon blir utskrattad, uttittad och utskämd av och inför sina medbilister.

Denna listan upptar närmare 100 förbjudna trestavningar. Märk då att Å, Ä och Ö inte ingår i bilistens alfabet. Den fulaste trestavningen är tydligen KUK, för den är förbjuden i en rad bokstavs- och ljudlika kombinationer som CUK, CUK, GUC, GUK, KUC, KUG, KUK och KYK.

FES är olämpligt men inte FIS. Ord som ger en negativ bild av bilisten får heller inte förekomma, t.ex. DUM, FEG, FET, FUL och LAT. Däremot går det an med positiva egenskaper som BRA, FIN, GOD och VIS. Siffran SEX är förbjuden, men det är också ETT, FEM, SJU och TRE. Kanske för att de inte ska förväxlas med den efterföljande sifferkombinationen.

GUD får ingen vara på vägarna, inte heller GAM eller GET, medan det däremot går bra att vara både MES, STO och t.o.m. BOV. Det är omöjligt att skönja något mönster eller någon linje i urvalet. Ta t.ex. förkortningarna. Vissa som FNL, KDS och LSD utgår, men inte CIA, KGB, TCO och VPK.

Den kompletta listan:

APA, ARG, BAJ, CUC, CUK, DUM, DYR, ETA, ETT, FAN, FEG, FEL, FEM, FES, FET, FNL, FUC, FUL, GAM, GAS, GAY, GEY, GLO, GOM, GUB, GUC, GUD, GUK, HAL, HAN, HAO, HAR, HAS, HAT, HER, HES, HET, HJO, HKH, HMO, HOM, HON, HOR, HOT, HRA, HUD, HUK, HUS, HUT, JUG, JUK, JUO, JUR, KDS, KUC, KUF, KUG, KUK, KYK, LAM, LAT, LEM, LOJ, LSD, LUS, LUZ, MAD, MAO, MAS, MEN, MES, MBL, MUF, MUS, MUT, NEJ, NJA, NOS, NRP, NUP, NYP, OND, OOO, ORA, ORM, OST, OXE, SEX, SJU, SUP, TOK, TRE.

För den som vill betala extra och få en unik registreringsskylt med enbart bokstäver finns också regler. Exempel på kombinationer som nekats är bl.a. POLIS, POLICE och KUNGEN. Det finns också exempel på engelska som har en stötande betydelse på svenska. Som exempel kan nämnas YBSOBR (why be sober = varför vara nykter).