Följande email sände iväg till samtliga riksdagsmän onsdagen den 21 oktober, klockan 02:37 på natten:

Hejsan!

Med tanke på den nya personuppgiftslagen, 1998:204, som träder i kraft nu på lördag, så kommer jag inte kunna kritisera eller diskutera riksdagens ledarmöter på Internet, utan att riskera böter eller fängelse, om jag inte har ditt samtycke.

Därför undrar jag om jag kan få ditt samtycke att i digital skrift, i webbchat, på IRC, på BBS:er, i email eller på en hemsida nämna ditt namn i en politisk diskussion.

Kontakta gärna mig på emailadressen fabbe@lysator.liu.se eller via telefon på 013-171800, om du vill diskutera eller klargöra om jag har ditt medgivande, eller om vi får sluta diskutera politik på nätet.

M.V.H.
Fabian Norlin

Nedan följer ett urval av de svar som inkommit:

RAKA NEJ

Från: johnny.ahlqvist@riksdagen.se (s)

Svaret är nej!
Hälsning
Johnny

INTRESSANTA SVAR

Från: lennart.varmby@riksdagen.se

Hej!
Om den nya datalagen är fel, så bevisar varken du eller jag det genom att vi viker oss för lagen och begär tillstånd av alla möjliga och omöjliga människor för att få nämna deras namn. Bästa sättet är att fortsätta precis som förut, alltså att under sedvanligt ansvar handskas med de ord som gör det möjligt för oss mänskor att kommunicera med varandra. Skulle du bli åtalad för att ha skrivit mitt namn, så lovar jag att ställa upp för dig vid en ev. rättegång. Omvänt hoppas jag att du, Fabian Norlin, gör samma sak för mig. Det tror jag är bästa sättet att knäcka den nya lagen på.
Med andra ord - du har inte mitt tillstånd att använda mitt namn. Däremot anser jag att du ska använda mitt namn, när du chattar om politik. Jag står för en bra politik, blev inkryssad i riksdagen mot min vilja och är väl värd att diskutera med och om! vänligen
Lennart Värmby

Från: lars.bjorkman@riksdagen.se (m)

Tolkningen av den nya datalagen har enligt min mening hamnat snett. En väg till klarläggande av gränserna för den personliga integriteten är att Du och andra fortsätter att diskutera frågor och namnge personer i samma omfattning som förut.
Prejudikat kommer sedan att vägleda lagstiftarna och den självklara rätten att öppet kritisera såväl företeelser som personer kan fortsätta.

MVH
Lars Björkman (m)

Från: per.westerberg@riksdagen.se

Det samtycket behöver Du inte - enligt lagen - så länge det är ämnat skada eller direkt missbruka
mvh
Per

Från tasso.stafilidis@riksdagen.se

Hej Fabian
Naturligtvis tycker jag att det är bra att diskutera politik på nätet. Men jag är faktiskt inte beredd att ge mitt samtycke oreserverat. Jag vill inte finnas med i vilka sammanhang som helst.
Det går bra att meddela mig om exakta sammanhang och situationer så kan jag ju kanske ta ställning då.
Anledningen till mitt svar är att jag fått samma förfrågan från många fler bl.a. högerextremister, med vilka jag inte vill ha att göra.

Hälsningar / Tasso

Från yvonne.ruwaida@riksdagen.se

Hej!
Vi var emot lagen när den kom.
Yvonne (mp)

Från mats.berglind@riksdagen.se

När det gäller tolkningen av hur den nya lagen ska tillämpas vad gäller t ex personuppgifter på Internet mm så är det en mycket svår fråga att ge klart besked om. Det är Datainspektionen och domstolarna som ska göra den tolkningen. Men övergångsbestämmelserna innebär att befintliga hemsidor kan fortsätta som hittills ytterligare 3 år. Som Brita Lejon sa i Riksdagens frågestund avser regeringen att bl a ta upp diskussioner med EU-kommissionären Mario Monti (som ansvarar för EUs datadirektiv) för att diskutera direktivets tillämpning mm.
vänligen
mats

Från: gunnel.wallin@riksdagen.se, Gunnel Wallin (c)

Ang.PUL-Personuppgiftslagen.
Denna lag lider av sådana brister att den bör upphävas i väntan på ett direktiv från EU som är avpassat till dagens förutsättningar. Riksdagen bör upphäva personuppgiftslagen .
Hälsningar Gunnel Wallin, Centerpartiet

Från: anita.siden@riksdagen.se (m)

Hej Fabian!
Du har säkert fått svar på dina frågor och då vet du redan att moderaterna i konstitutionsutskottet reserverade sig mot lagförslaget och föreslog fortsatt agerande för att minska olägenheterna. Vår inställning var att det är missbruk, och inte bruk av personuppgifter, som skall beivras.
Moderata riksdagsledamoten Inger René föreslog i såväl utskott som kammardebatt ett svenskt agerande för att få till stånd en revidering av EG-direktivet. Vår kritik gav inte tillräckligt gehör så i avsaknad av alternativ, röstades lagen igenom, men vi arbetar vidare för att kunna åstadkomma nödvändiga förändringar. Vår partiledare Carl Bildt har ju anmält sina elektroniska veckobrev till Datainspektionen för att få utrett om breven var lagliga eller ej, utifrån de nya reglerna. Av media har väl framgått att reglerna är godtagbara ett tag till!!!
Vad gäller mitt eget namn har jag samma inställning som ovan!
Vänl.
Anita Sidén

Från: tomas.eneroth@riksdagen.se (s)

Svar på fråga ang personuppgiftslagen.
Du har genom postmeddelande ställt frågan om du får använda mitt namn på nätet. Syftet med lagstiftningen är att stärka den personliga integriteten i IT-samhället. Avsikten har självklart inte varit att förhindra eller försvåra det offentliga samtalet. Redan när lagstiftningen tillkom uttalade riksdagens Konstitutionsutskott att det skulle bli svårt att upprätthålla strikta regler för hur personuppgifter skall hanteras på t ex Internet. Men någon annan lagstiftningsmodell än den som valdes gav inte EU-direktivet möjlighet till.
Vår möjlighet att få en ändring till stånd är att få EU att ändra sitt direktiv. I den motion som vi socialdemokrater nu lagt i riksdagen föreslås just detta. Det är bara att hoppas att vi lyckas. Men det krävs att vi får andra EU-länder med oss. Har du internationella kontakter via Internet kan du hjälpa till genom att uppmana dom att påverka sina parlamentariker.

Avslutningsvis till din fråga. Min uppfattning är att jag i rollen som riksdagsledamot är en offentlig person och det jag offentligt uttalar skall också kunna diskuteras i media. Om detta media är TV, radio, tidningar eller ett skrivet ord på Internet tycker jag är likvärdigt. Av detta skäl är svaret på frågan JA. Det innebär för den delen inte att du har min tillåtelse att använda mitt namn i sammanhang som skulle kunna tänkas vara grovt ärekränkande. Jag förbehåller mig då samma rätt att agera som om uppgifterna skulle presenteras i övrig media.
Med vänlig hälsning
Tomas Eneroth (s)
Riksdagsledamot

En komplett lista över samtliga svar som inkommit finns på: http://www.lysator.liu.se/~fabbe/pul

Dessutom har ägaren anmält sin egen sida till Datainspektionen, för att få det klarlagt om han bryter mot lagen eller ej.