Många kände sig kallade att delta i höstens riksdagsval. Förvånansvärt många hade lyckats registrera sin partibeteckningar hos Riksskatteverket (vilket kräver 1 500 namnunderskrifter).

Summan av småpartiernas röster och de blanka rösterna motsvarar ett miljöparti och skulle ha räckt till 17 mandat i Riksdagen.

Störst av de små blev Svenska Pensionärers Intresseparti med 1,0 procent av rösterna. Näst störst Ian Wachtmeisters "Det Nya Partiet" med 0,5 procent. RSV har dock fortfarande vägrat publicera en komplett lista över exakt hur många röstar varje parti fick.