De flesta historiska kontroverser kan debatteras i den nationella televisionen förutom en - den judiska förintelsen. Varför? Vem tjänar på det? En öppen debatt, inget annat, kommer att exponera alla fakta om och kring detta tabubelagda ämne.

För att göra detta möjligt, erbjuder Kommittén för Öppen Debatt om Förintelsen (Committee for Open Debate on the Holocaust, CODOH) 250.000 dollar, till de/den som arrangerar en 90 minuters debatt, i den nationella televisionen, under bästa sändningstid, mellan Bradley R. Smith (CODOH) och ADL (Anti-Defamation League).

Frågor som skall debatteras:
o Användes "gaskammare" under Andra Världskriget av tyskar för att döda miljontals judar, som en del av ett "utrotningsprogram"?
o Har nyckelvittnen avgett falska vittnesmål angående "gaskammare"?
o Är Anne Franks dagbok en autentisk personlig dagbok, eller en "litterär" konstruktion?
o Jobbar judiska organisationer, typ ADL, för att censurera revisionistiska teorier rörande den judiska förintelsen?
o Skall ADL och andra judiska organisationer svara med "misstänksam tystnad" när en systerorganisation uppmanar till våld mot revisionister?

Erbjudande om 250 000 dollar gäller t o m 31 december 1998.

http://www.codoh.com