Regeringens webbsida om förintelsen, Levande Historia, har plagierats av en grupp revisionister som anser att regeringens information är felaktig.

De har på en snarlik adress lagt upp en sida som i layout, färger och till viss del även textmässigt liknar regeringens. Sidan är registrerad av en "Karl Svensson" vars telefonnummer går till ett taxibolag i Malmö och ligger på ett webbhotell i USA.

- Det skrämmande är att man gör en närmast identisk hemsida för att skapa förvirring, säger Joachim von Scheéle som gjort originalet till Dagens Nyheter.

Levande Historia - original:
http://www.levandehistoria.org

Levande Historia - plagiat:
http://levandehistoria.com