Scientologikyrkans "hemliga" skrifter. Varför är de så hemliga? I augusti 1996 publicerade Zenon Panoussis en del av dem i bokform med bl a följande i förordet:

Var och en som bemödar sig läsa [detta material] kommer att konstatera att det är urtråkig rappakalja, skriven på den uslaste engelskan. Dessa dementa verk säljs inte i bokform, utan på ett mycket mer raffinerat och lukrativt sätt: som kurser. Den som fastnar i scientologernas nät får gå på kurser, som blir allt dyrare för varje "högre nivå" närmare "sanningen" och "insikten" som han kommer. Att ta del av smörjan i detta häfte kostar normalt tiotusentals kronor, åtminstone om man haft oturen (eller snarare det dåliga omdömet) att dras in i scientologernas irrläror. Det finns ett populärt samlingsnamn för den kombination av olika metoder som används för att få tidigare vettiga människor att betala stora summor för och ägna sina liv åt sådan nonsens: hjärntvätt. Därför är det nog inte så konstigt att "kyrkan" med alla medel försöker förhindra att dess "heliga skrifter" granskas av en sund bred allmänhet.
Så var så god kära läsare, läs, och se hur långt du står ut. Om du lägger ifrån dig häftet med avsmak innan du nått sista sidan, då har du förstått vad scientologin handlar om och jag har uppnått mina syften med publikationen.
Det är den enkla sanningen med de hemliga skrifterna: de är så osannolikt korkade och så otroligt illa skrivna, att alla som någonsin har sett dem blir för gott immuna mot scientologin. Intergalaktisk diktatur för miljoner år sedan, döda utomjordingars själar fångade i vulkaner på jorden först, och sedan i allas våra kroppar, påståenden om att alla sjukdomar är kroppens "missförstånd" p g a att den förvirras av samma utomjordingar och, ovanpå allt annat, en solid tro att detta är absolut verkligt i bokstavlig bemärkelse. Exempel på de mer tragiska resultaten av denna tro finns idag på CNNs site http://www.cnn.com/US/9811/13/scientology.death.
För mig får folk tro på dumheter så mycket de vill. Men ingen ska luras att betala en massa pengar (vi talar om hundratusentals kronor) utan att veta vad han betalar för. "Andlig frihet" kallar scientologerna det, men det är en alltför vag beskrivning av en vara till denna pris. Inte heller får en organisation monopolisera en religion och ta betalt för läran. Om scientologin är religion, då ska var och en ha rätt att utöva den utan att tillhöra "kyrkan" och utan att betala. Om scientologin är en vara eller tjänst, då kan den gott och väl skyddas mot intrång, men då ska också dess försäljning följa gängse regler för marknadsföring, konsumentupplysning, beskattning o s v. Man ska veta vad man köper innan man gör det och man ska ha rätt att reklamera om inte man är nöjd. Scientologin försöker äta kakan och ha den, spelar på båda planhalvorna samtidigt och vill dessutom själv bestämma spelreglerna. Det tycker jag är för magstarkt.

Zenon Panoussis
Amsterdam, 1998-11-15

Scientologikyrkans hemliga skrifter som finns på JK innehåller NOTs men inte OTs. OTs är kort för Operating Thetan, historien om Xenu och beskrivningen av de utomjordingar som parasiterar i oss, medan NOTs, New Era Dianetics for Operating Thetans är "handboken" om hur man steg för steg bl.a blir av med utomjordingarna.

OTs är "superhemliga" medan NOTs är "hyperhemliga". Jämförelsevis vittnade McShane om att ca 20.000 - 25.000 scientologer har lovligen tagit del av OTs, men bara ca 375 har tagit del av NOTs i "kyrkans" regi. M.a.o. blir scientologerna irriterade när OTs sprids och ännu mer irriterade när NOTs sprids och fly förbannade när båda sprids, vare sig de sprids tillsammans eller för sig.

Samtliga verk finns att hämta från:
ftp://ftp.kacst.edu.sa/pub/incoming/scn-texts

Den ftp med OTs och NOTs har nu varit uppe i över en vecka och scientologerna har vetat om den från första dagen. Man börjar misstänka att saudierna som driver servern har bestämda åsikter om scientologin och har avsiktligt slagit dövörat till deras krav på att texterna tas bort.

Jag skulle ge mycket för att få se Kobrins e-mail till dem; hon kan knappast skicka sin standardskrift och hänvisa till amerikanska domar och internationella copyrightkonventioner, som ju Saudiarabien inte har undertecknat, utan måste skriva ett alldeles nytt e-mail, speciellt för detta tillfälle. Mina källor säger att hon kommer att få arbeta mycket med specialskrivna e-mails framöver.