Den amerikanska skivindustrin fruktar mp3-formatet, standarden som gör att musik kan lagras i ett kompakt format. För de flesta öron ger mp3 samma ljudkvalitet som en CD, men en mp3-fil tar bara upp en tiondel så mycket plats.

RIAA (Recording Industry Association of America), som är en sammanslutning av 250 amerikanska skivbolag, har tillfälligt stoppat spridningen av Diamond Multimedias planerade lansering av mp3-spelaren Rio. Försäljningen av denna ultralätta spelare, som väger under ett hekto, skulle från början ha påbörjats i slutet av oktober.

Trots att det finns stora mängder legala mp3-titlar försöker RIAA stoppa spelaren med motiveringen att leverantören bryter mot Audio Home Recording Act. Från Diamond Multimedias sida konstaterar man dock att Rio är avsedd för uppspelning och inte för inspelning. Därmed är sagda lag inte tillämpbar. Sägas kan också att Diamond Multimedia inte är först med Rio. Det finns redan mp3-spelare i det lilla formatet på marknaden.

RIAA:s åtgärder mot Rio:
http://www.riaa.com/antipir/releases/rio.htm

Information om mp3-spelaren Rio:
http://www.diamondmm.com/products/current/rio.cfm