NAFS(K) är en ideell förening, grundad 1976, med syfte att främja ankismen, dvs. forskning, rörelsen och hela intresset kring Disney-serier och -filmer.

Som medlem får man bl.a. deras tidskrift NAFS(K)URIREN, medlemsbladet Kvacket, annan information och dessutom tillgång till olika slags service, t.ex. lånebibliotek, prenumerationer och möjlighet att köpa kulturgods billigare.

Man ordnar också medlemsmöten, rabatterade biobesök, besvarar kluriga ankistiska frågor från allmänheten med mycket mera. NAFS(K)KURIREN har kommit ut med ett 30-tal nummer, och har en upplaga på 1.200 exemplar.

Ytterligare information:
Nationella Ankistförbundet i Sverige (Kvack)
Box 5030, 125 05 Älvsjö.