ICE Newsletter heter en amerikansk månadsstidning som rapporterar om nyheter från skivbranchen. Tidningen är på ca. 16 sidor och kostar $2.95. Den innehåller främst traditionella artiklar men även en intressant avdelning som heter ´Going Underground´.

Här rapporterar man om alla nya bootlegs som blivit utgivna senaste månaden. Man brukar finna ett 50-tal nya titlar inför varje nytt nummer, vilket gör denna tidning klart intressant. Tidningen har f.n. ingen svensk distributör, så är du intresserad så kontakta dem direkt från deras huvudkontor i Kalifornien.

ICE Newsletter
P.O. Box 3043, Santa Monica, CA 90408, USA.
Tel: 310-829-1291
Fax: 310-829-2979
Email: emailice@aol.com