Zenon Panoussis, mannen som offentliggjorde scientologibibeln i Sverige, har överklagat Stockholms tingsrätts dom. Enligt domen förbjöds Panoussis att sprida scientologikyrkans "heliga" skrifter till allmänheten via Internet eller på annat sätt. Till förbudet är kopplat ett vite på 50 000 kronor.

Panoussis dömdes också att betala ett skadestånd på 10 000 kronor till Religious Technology Center (RTC) i USA som äger rättigheterna till skrifterna. I ett fax från Holland begär Panoussis att Svea hovrätt ska riva upp tingsrättens dom.