I Sverige antas kvinnor som våldtagits av en gerilla eller militärer oftast inte hysa tillräckligt välgrundad fruktan för sitt liv. Indirekt innebär det att utlänningsnämnden anser att om en kvinna blir våldtagen av gerillamän så är det otur, inte en urgammal metod som systematiskt används för att skrämma eller hota kvinnor i konfliktområden. En metod likställd med tortyr.

Våldtäkt i krig är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Men de internationella lagarna är inte heller heltäckande. När en kvinna överklagade till FN:s kommitté mot tortyr fick hon nej, eftersom hon våldtagits av gerillan [inte statens tjänstemän] och då gäller inte tortyrkonventionen.