Det finns en majoritet i danska folketinget för att avkriminalisera prostitution. Men koppleri skall även i fortsättningen vara olagligt och kunder som utnyttjar prostituerade under 18 år skall kunna straffas. Förslagen läggs fram av regeringen när folketinget samlas igen i oktober, skriver tidningen Kristeligt Dagblad.

- Vi gör upp med strafflagens gamla regel om otukt, som inte är tidsenlig, säger folketingsledamoten Else Marie Mortensen (s). Enligt den nuvarande strafflagen skall polisen ålägga de prostituerade att hitta ett nytt, lagligt arbete. Annars kan de straffas med fängelse i upp till ett år. Detta tillämpas dock inte i praktiken.

En nyhet blir att den som köper tjänster av prostituerade som är under 18 år skall kunna straffas med böter eller fängelse i upp till två år. Den nya danska prostitutionslagen hamnar mitt emellan två olika internationella inriktningar. Sverige gör det från nyåret förbjudet att köpa sex. Holland och Tyskland går motsatt väg och avkriminaliserar sexmarknaden.