Dagens Nyheter skriver på sin webbplats under rubriken 'DN Lag/rätt' att det är olagligt att länka till Flashbacks webbplats.

En läsare som frågade ifall det var olagligt att länka flashback.se fick till svar att "om man gör en rent strikt juridisk tolkning av denna frågeställning skulle troligtvis svaret bli att det är olagligt"

http://www.dn.se/DNet/articles/42400-42499/42458/lankar.html