Det har säkert inte undgått någon att Expressen försöker ge sken av att ha gjort ett "scoop" angående fjärrstyrningen av Radio Islam från Karolinska Institutet. Som ett kuriosum och som en tankeväckare vill jag avslöja lite detaljer kring detta "scoop".

Radio Islams hemsidor ligger på clever.net ("Digital Landlords") i USA. För några veckor sedan tittade vi in i denna server med ett vanligt UNIX-kommando, gissade rätt på kontonamn - och fann till vår förvåning att senaste inloggningen skett från znet.mip.ki.se, en dator på Karolinska Institutet. Inloggningen hade skett 7:e oktober 1997, dvs nära två månader tidigare. Eftersom Ramis hemsidor bevisligen uppdaterats många gånger sedan dess slöt vi oss till att inloggningar skett i ett annat namn eller via ett annat protokoll. Sådana inloggningar syns inte med det aktuella UNIX-kommandot. Genom att scanna portarna fann vi mycket riktigt, att det numera även går att fjärrstyra Radio Islams hemsida via ett WWW-gränssnitt på en något ovanlig port.

Vad skulle vi nu göra med informationen om Radio Islams fjärrstyrning från Karolinska Institutet? Valet blev ganska enkelt. Vi kontaktade den ansvarige för datasäkerhet på KI, Per Wernheim. Eftersom vi inte kände till de interna rutinerna på KI så vidtog vi t o m försiktighetsåtgärden att träffa Wernheim utanför KI. Wernheim blev förstås inte glad över nyheten, men uppskattade att vi kontaktat honom. Det gav ju KI en möjlighet att programmera upp övervakning av den aktuella IP-adressen, in och utgående trafik. Därmed skulle inte bara en maskin utan också en person kunna knytas till fjärrstyrningen av Radio Islam, om aktiviteten fortfarande pågick (ingen loggning fanns som sagt efter den 7:e oktober). Den person som var starkt misstänkt skulle ha en chans att rentvås om han visade sig vara oskyldig. Det fanns dessutom en teoretisk möjlighet att någon utifrån hackat sig in och fjärrstyrt den aktuella datorn som i sin tur fjärrstyrde Radio Islams hemsidor. Vi var överens om att övervakningen skulle kunna sträcka sig över några veckor - utan någon som helst publicitet. Wernheim informerade omgående KI:s ledning. Givetvis skulle polisanmälan ske om bevis mot viss person framkom.

Genom ödets (?) nycker ringde Expressens Ingvar Hedlund (eller någon på hans order) den misstänkte mannen bara några timmar efter vårt möte med Per Wernheim - långt innan Hedlund kontaktat Per Wernheim i ämnet - och ställde tydligen frågor i stil med: "Har Du något med Radio Islam att göra?" (att döma av Hedlunds egen artikel). Den misstänkte blev därmed komfortabelt varnad innan KI hunnit programmera upp övervakningen. Han hade gått om tid att radera eventuella obehagliga filer. Sannolikheten för att han skulle göra nya inloggningar från KI var väl därefter inte överväldigande. Fanns den skyldige istället i mannens omgivning var varningen lika effektiv. Nyheten om Expressens påringning och ärende spred sig som en löpeld.

Så saboterade Expressen effektivt alla möjligheter att på ett relativt enkelt sätt få klarhet i vem den skyldige var. Eftersom Expressen skriver att den misstänkte är marockan kan vi lika gärna nämna hans namn, Nabil Zary. Det krävs ju ingen avancerad datateknisk grävning för att sluta sig till det. Zary är marockan, som Rami, och är webmaster inom en sektion på KI. Han är synnerligen aktiv på WWW och har bevisligen kompetens att fjärrstyra en sajt via Unix. Han fjärrstyr två sajter på secure.net, bl.a. znet.se ("Zary Net"). Zary har ofta jobbat med den aktuella datorn nattetid på KI. Men det finns också omständigheter som kan tolkas till Zarys fördel. Dels hans reaktion och handlingar när han kontaktades av Expressen, dels det faktum att han och Rami tycks ha diametralt skilda politiska åsikter vad gäller hemlandet Marocko.

I de flesta ögon kommer Zary för evigt att vara den som fjärrstyrde hemsidan från KI. Expressen gav inte KI en chans att ta reda på fakta eller Zary att rentvå sig.

Detta inlägg kommer säkert att väcka magsura reaktioner om påhopp på kollegor, besvikelse över missat "scoop" etc - eller tigas ihjäl. Det rör oss inte i ryggen. Eftersom journalister är flitiga att nagelfara alla utom den egna kåren känner vi att vi fyller en informationslucka.

Hedlunds artikel i dagens Expressen ("Härifrån styrs Ramis judehets") är ett lågvattenmärke. Ingvar Hedlund ger sken av att KI fick nyheten av honom. I själva verket hade KI fått beviset ungefär en vecka tidigare från oss. Hedlund skriver om krismöte på KI, men förtiger att detta ägde rum långt innan han kontaktade KI:s ledning. Arbetet med Radio Islam sägs ha bedrivits dagtid - men bevisen visar att det skett omkring midnatt. Den mest befängda delen rubriceras "Vad gör ni nu?": "Vi agerar direkt, vi har redan lagt ut spaning". Spaning efter vad? Eftersom Expressen saboterade den spaning som just skulle påbörjas. Nu är givetvis all spaning meningslös - det begriper nog de flesta.

Genom Expressens, och Ingvar Hedlunds, agerande missade Sverige en mycket god chans att nysta upp Radio Islams svenska förgreningar och kollaboratörer och servera dessa på silverfat till polis, åklagare och allmänhet. Därmed gjorde Expressen Radio Islam en jättetjänst.