På direkt order från regeringen ägnade sig Säpo åt åsiktsregistrering under 70-talet, trots att det var förbjudet. "Det är en massiv kritik mot Säpo i den snedvridna debatten. Åsiktsregistreringen skedde ju i samråd med regeringen", säger förre rikspolischefen Carl Persson till TV4:s "Nyheterna".

Förbudet mot åsiktsregistrering infördes 1969 mitt under den så kallade vänstervågen, och under 1970-talet skrevs förbudet in i grundlagen. Men registreringen fortsatte på direkt order av regeringen Palme. "Regeringen ansåg inte att det var åsiktsregistrering om man registrerade dem som medverkade i en rörelse vars mål var att undergräva det demokratiska statsskicket", säger Persson.