Hembygdspartiet har nyligen bytt namn till Konservativa Partiet. Nedan följer en kort intervju för Flashback där de bl.a. berättar varför de har bytt namn, och vilka ev. förrändringar detta innebär.

1. Varför har Hembygdspartiet bytt namn till Konservatia Partiet?

Av flera orsaker, dels för att förstärka vår nationalkonservativa ideologi, samt att Hembygdspartiet endast var ett arbetsnamn. Dvs, vi bildades för att b.la SD inte längre var en nationell kraft att stödja längre, och att de inte kunde förändras, enär en person styr hela deras versamhet. Men nu är ju striden vunnen till får fördel, och vi går nu vidare mot att verka för en sund politik.

2. Kommer er politik att förrändras i.o.m. namnbytet?

Först och främst att vi satsar stenhårt på att få vanliga människor att stödja och delta i arbetet för ett fritt vitt europa. Vi tar steget från den sk. "vanliga" nationella sfären för att vinna den större delen av befolkningen. Vi lägger in mer om miljö, familj och skola, men backar NATURLIGTVIS INTE i invandringsfrågan, målet är utstakat Sveriges särart skall försvaras till varje pris.

3. Hur ser ni på era möjligheter inför 1988 års riksdagsval?

Som läget är nu i de nationella leden, skulle vi riskera att endast uppnå ett valresultat liknande SD:s 94 och vi vill inte få under 1% i ett valdeltagande. Genom att i stället uppmana folk att tex rösta på Sjöbopartiet så får ju de våra röster, och vi har inte tappat trovärdighet. Däremot är jag ÖVERTYGAD att vi har styrkan att ställa upp år 2002 och vinna mandat i riksdagen. Vi ställer i sstället upp i 8-10 kommuner och avser vinna mandat i samtliga.

4. Vilka är era huvudfrågor?

1. Ett fritt vitt europa.

2. En folklig gemenskap som grundar sig på lojalitet mot folk och land.

3. Kärnfamiljen i centrum.

4. Stopp av miljöförstörelse och skövling av naturen.

5. Att förstärka allt sunt och avvisa samhällets avarter.

5. För allmänheten är ni mest kända för er restruktiva invandrarpolitik. Kan du berätta lite närmare om er uppfattning ang. invandrarfrågan?

Endast folk från våra europeiska brodernationer kan tillåtas bosätta sig här om de kan tillföra nationen något, eller har någon annan relation till Sverige, I exepsionella fall kan vi ge en tillfällig fristad i Sverige till någon behövanda av icke europeiskt ursprung, men då skall också vederbörande lämna Sverige så småning om.

Medborgarskap kan man endast uppnå om man kommer från europa och varit här under längre tid och skött sig exemplariskt. Ett Befolkningsdepartement skall ersätta invandrarverket och verka för repatiering av icke europeer.

Ytterligare information:

Konservativa Partiet, Box 1700, 114 79 Stockholm
Email: kp@altmedia.se
Webbplats: http://www.flashback.net/~grinden | http://www.altmedia.se/kp
Tel: 08-6003345, 070-7770615