Etiska fonder, som inte investerar i tobak, alkohol, vapen och pornografi, vilseleder. Det säger doktoranden Joakim Sandberg som riktar skarp kritik mot etiska fonder i sin doktorsavhandling i praktisk filosofi som läggs fram vid Göteborgs universitet imorgon.

Han menar att företag har aktier i andra företag och tjänar pengar på bankernas räntor, som investerar i till exempel vapen. Det går inte att undvika.

Därför använder sig de etiska fondförvaltarna av luddiga mål och definitioner, som att pengarna investeras i företag som har mindre än tio procent av sin verksamhet i tobak, alkohol, vapen och pornografi. Fondförvaltarna har förstått att de skulle förlora för mycket pengar annars.

Etik används som marknadsföring för att locka småsparare som är skeptiska till aktiemarknaden men tror att etiska fonder är något gott, enligt Sandberg. Men i slutändan tar fondförvaltarna finansiell hänsyn istället för etisk.