Regeringen har beslutat att sekretessbelägga scientologernas bibel. Den har tidigare varit tillgänglig som offentlig handling på regeringskansliets arkiv. Beslutet togs efter påtryckningar från USA:s regering som anser att Sverige kränker internationella upphovsrättsregler genom att lämna ut bibeln.

- Beslutet togs för att värna Sveriges internationella kontakter, säger Göran Schäder, rättschef på justitiedepartementet. Att regeringen har lämnat ut bibeln har upprört scientologerna som har turats om att hämta ut och läsa bibeln så att ingen utomstående skulle få ta del av den.

Det är inte bara scientologerna som har ogillat den svenska offentligheten. Också USA:s regering har tryckt på för att stoppa utlämningen av bibeln. USA anser att Sverige bryter mot det så kallade Tripsavtalet som reglerar upphovsrätten internationellt.

I slutet av september skrev den amerikanska kongressledamoten Sonny Bono, också känd som sångerskan Chers ex-make, ett brev till justitieminister Laila Freivalds och bad henne att sätta stopp för publicering av amerikanskt upphovsrättsskyddat material.

När scientologernas skrift lämnades in hösten 1996 till olika myndigheter blev den en allmän handling, som kunde läsas av alla medborgare med stöd av offentlighetsprincipen. Nu har alltså scientologerna uppvaktat den amerikanska regeringen och vunnit en delseger över den svenska offentlighetsprincipen.

För den intresserade går det dock fortfarande att hämta ut bibeln på annat håll. Hos justitiekanslern, JK, finns inga planer på att stoppa bibeln, enligt byråchef Håkan Rustand.

- Vad jag kan bedöma, utan att ha sett regeringens beslut, så finns det inget som gör att bibeln behöver hemligstämplas. Scientologerna är ju här själva och tittar i den varje dag.