Flashback har blivit åtalad ett flertal gånger genom åren. Tidigare anmälningar har bl.a. gjorts till Pressombudsmannen, Justitiekanslern och Polisen. Denna gång finns en stämning som skickats till Stockholms Tingsrätt med krav på 500.000kr i skadestånd + fängelse för tidningens redaktör (Jan Axelsson).

BAKGRUND

1995 publicerade tidningen Flashback i sitt tredje nummer en fem sidor lång artikel med rubriken "Stockholms Våldtäktsmän 1990/91" - en lista över samtliga meddelade domar angående brottet våldtäkt i Stockholm under två år. Förrutom namn och bild, fanns även uppgifter om personnummer, adress, telefonnummer, kortfattad info. om vad de blivit dömda för, lista över vilka åtalspunkter de blivit dömda för, info. om hur högt straffet blev + målsnummer.

ÅTALET

En av de utpekade, som bl.a. blivit dömd för att ha utnyttjat utvecklingsstörda flickor sexuellt tyckte inte att det fanns något allmänintresse i att hans "straff" blev villkorlig dom + 4000 i dagsböter. Han menar att tidningen Flashback har smutskastat honom genom att offentliggöra vad han har blivit dömd för.

Han förnekar inte att det Flashback publicerat är sant, men menar att detta är inget som allmänheten har att göra med. Därför stämmer han nu tidningen Flashback och dess ansvariga utgivare Jan Axelsson på 500.000kr i skadestånd för psykiskt lidande (värt att notera var att ingen av de utvecklingsstörda flickorna som samma person ofredat fick något skadestånd för psykiskt lidande) + att Jan Axelsson skall betala alla hans rättegångskostnader + att Jan Axelsson sätts i fängelse.

FÖRBJUDNA FAKTA?

"Enligt den statliga utredningen SoV 1982:61 ("Våldtäkt och andra sexuella övergrepp") så våldtas en kvinna i Sverige var 45:e minut. Enligt Kvinnojouren är siffran högre, närmare bestämt var 15:e minut. Leif G. Persson skriver i boken "Kvinnomisshandel - en kortfattad kriminologisk beskrivning" att det det varje dag misshandlas en kvinna till döds i Sverige av sin make, fästman, sambo eller f.d. sambo." Denna information är enbart fakta och den är sann! Flashback får i åtalet kritik för att ha publicerat exakt denna information.

Man skriver bl.a. "Särskilt allvarligt i sammanhanget är att Flashback sökt ge uppgifterna legitimitet genom att i ingressen till uppställningen hänvisa till bland annat en statlig utredning angående övergrepp mot kvinnor. Genom att ge publicitet åt påstått dömda våldtäktsmän och andra i detta sammanhang, framställs syftet med publiceringen att skydda allmänheten och framför allt kvinnor mot potentiella förövare. Tidningens läsekrets utgörs emellertid knappast av de som i första hand behöver påtalat skydd" (sic).

DÅLIG JOURNALISTIK?

Längre fram ifrågasätts vår journalistik; "Flashbacks 'reportage' har haft karaktären av s.k. undersökande journalistik. Tidningen har utgett sig för att granska och publicera samtliga meddelande domar angående brottet våldtäkt i Stockholm under två år. Ett stort arbete har uppenbarligen lagts ned för att få fram domar samt uppgifter på påstått dömda personer. Större krav bör ställas på innehållet än vid vanlig nyhetsförmedling.

LÖGNER OCH SVAMMEL

I åtalet utpekas tidningen Flashback som en tidning med extremistiska och fascistiska åsikter, och att tidningens läsekrets torde till stor del bestå av personer med extremistiska åsikter. Detta är en lögn! Flashback är opolitisk och bespeglar alla åsikter, och läses också av alla samhällsgrupper.

Man skriver att "gärningarna har föranletts av ekonomisk spekulation med fullkomlig likgiltighet för en enskilds människas liv" (sic). Man kan ju verkligen fråga sig vem av oss som varit "fullkomligt likgiltig för en enskild människas liv". I övrigt drivs Flashback helt utan vinstintresse.

Andra anmärkningsvärda detaljer i åtalet är att den utpekade är missnöjd över att han "inte före publicering erbjudits att kommentera uppgifterna vilket strider mot god publicistisk sed". Förlåt! Jag trodde inte du ville kommentera det hela, men jag lovar att ge dig möjligheten nu i efterhand istället. Givetvis med namn och bild eftersom jag tycker det är fegt med anonymitet och faktiskt tycker att man skall stå för det man gör.

Har du ytterligare frågor ang. åtalet eller synpunkter, kontakta Jan Axelsson via e-post: jan.axelsson@flashback.se.