Aryan Nations och Jesu Kristi Kristna Kyrka i Sverige startade den 24 augusti ett eget nyhetsbrev. Man har som målsättning att sedan komma ut med minst ett nummer i veckan.

Den första utgåvan innehöll främst en introduktion till den identitetskristna tron, där man bl.a. pekade på dess grundstenar. Prenumeration beställes från: rk_veckobrev@hotmail.com.