En internetserver för utomparlamentariska vänstergrupper i Italien beslagtogs den 27 juli av polisen på grund av ett flygblad som cirkulerade på epost-listor.

Men högljuda och omfattande protester på nätet, och oväntat stöd av amerikanska Washington Post, tvingade polisen och åklagaren att släppa servern. I flera länder pågår diskussioner om hur stater ska kunna reglera innehållet på internet och vem som ska stå legalt ansvarig för information som publiceras och sprids via nätet.

När polisen slog till den 27 juli och beslagtog en hel vänsterserver så var det för att stoppa ett texten från ett flygblad. I flygbladet uppmanades till en bojkott av en turkisk resebyrå på grund av Turkiets förtryck av kurderna. Åklagare bedömde flygbladet som "förtal" av resefirman.

Servern som beslagtogs var www.ecn.org, european counternetwork, vilka närmast kan liknas vid en italiensk syster till Motkraft. Föreningen Isole nella Rete, "Öar i Nätet", som driver servern, är en ickekommerisell förening som erbjuder plats åt autonoma sociala center, fria radiostationer och grupper från den utomparlamentariska rörelsen.

Beslaget väckte snabbt stora protester i Italien och åklagarmyndigheten dränktes i protestbrev. Även internationellt, och då framför allt på nätet, har många ryckt ut till ECNs försvar. Ett oväntat stöd kom från amerikanska Washington Post, där ledarskribenterna kritiserade italienska myndigheterna för deras censur av internet.

Åklagarna tvingades upphäva beslaget och ECN är nu uppe igen.

http://www.ecn.org