Resultaten i den landsomfattande tävlingen "svenska mästerskapen i aktivism" har nu offentliggjorts. Vinnande stad i SM-kampen blev, inte överraskande, Stockholm. Inom Stockholm vann förorten Haninge klart under åren 95/96. På delad andra plats i SM kom Östergötland (Norrköping, Linköping och Finspång!) och Västerbottens län (Umeå).

De olika grenarna som tävlades i var aktioner inom områdena: Antifascism, Antisexism, Shell, Djurrätt, Dennispaketet, Antimilitarism och Övrigt (ockupationer, solidaritetsaktioner med mera).

Totalt genomfördes 382 polisanmälda aktioner 1996, vilket ska jämföras med 149 under 1995. Aktionerna fördelade sig följande på de olika grenarna under 1996 (siffrorna för 1995 står inom parantes): Antifascism 125 (70), Antisexism 21 (9), Shell 105 (9), Djurrätt 80 (31), Dennis 35 (15), Antimilitarism 1 (5) och Övrigt 15 (10).

Topplistan för aktivism SM 1996 blev följande (1995 inom parantes):

1) Stockholms län: 178 (81)
2) Östergötlands län (Norrköping/Linköping/Finspång): 44 (10)
2) Västerbottens län (Umeå): 44 (13)
3) Älvsborgs län (Trollhättan/Vänersborg): 19 (6)
4) Malmöhus län (Malmö/Lund): 17 (7)
5) Göteborg och Bohus län: 13 (16)
6) Gävleborgs län (Gävle): 11 (1)
7) Värmlands län: 9 (4)
8) Kronobergs län (Växjö): 8 (1)
9) Norrbottens län: 7 (1)
10) Västmanlands län (Västerås): 6 (12)

Kraftigaste ökningen från 1995 till 1996 märktes i Umeå, följt av Stockholm, Sollentuna, Norrköping, Trollhättan, Finspång, Gävle, Luleå och Linköping. Tydligaste minskningen skedde i Göteborg och Västerås. I Dalarna polisanmäldes inga aktioner under 95/96.

Skämt åsido. Så skulle man lite humoristiskt kunna läsa SÄPOs rapport om "Brottslighet kopplad till rikets inre säkerhet under 1995 och 1996" som släpptes under våren. SÄPOs rapport bygger på den förändrade rutinen vid polisanmälningar av "politiska brott". Varje anmält brott som misstänkts ha en politisk dimension ska nu förses med en speciell kod, vilket ska göra det lättare för polisen att hitta samband och sammanställa statistik.

SÄPO-rapporten riktar främst in sig på att försöka sammanställa statistik över den högerextrema/rasistiska brottsligheten, men det som SÄPO själva kallar "det autonoma nätverket" slinker även med i rapporten. Genom att redovisa anmälda brott ska SÄPO visa på hoten mot riktets inre säkerhet och därigenom motivera sin egen existens. Därför blir det rätt komiskt när man tittar närmare på vad SÄPO räknar som de stora hoten mot den inre säkerheten

För det första bygger statistiken enbart på polisanmälningar. Statistiken säger ingenting hur många av fallen som hamnar i rätten och får en fällande dom. De flesta av anmälningarna läggs ner på en gång. Som ett exempel så listar SÄPO att anmälningarna mot vänstern för "hets mot folkgrupp" sjunker från fem fall till ett från 1995 till 1996.

Att det troligen rör sig om nazister som anmält vänstergrupper för "hets mot folkgruppen svenskar", och att förundersökningen omedelbart lagts ner nämns inte. Istället listas det bland den "autonoma brottsligheten". Bland de skrämmande brotten som vänstern gör listar SÄPO bland annat snatteri, förolämpning, hinder i trafik, olaga affishering och ej tillståndsgivna demonstrationer.

Hälften av brotten (227 anmälningar) utgörs av skadegörelse, och den absolut övervägande delen av skadegörelsen är klotter och uppsatta klistermärken som polisanmälts. I den tjocka rapporten får det närmast ett komiskt intryck när SÄPO sida upp och sida ner rapporterar att någon har sprejat "hammaren & skäran" på en kyrka och satt upp ett Folkmakt-klistermärke i ett köpcentra i Linköping.

I Lund har någon sprejat "AFA, Länge leve maoistiska Demokratiska Revolutionära Fronten" (!). Antisexistiska aktionerna i Göteborg 1996 inskränker sig till att någon satt upp ett klistermärke med "Stoppa Porren" på en kiosk. I Trollhättan står "Kill the whites" på en husvägg och i Nossebo, Skaraborg, har någon nitisk aktivist skrivit "nazzesvin" med en tuschpenna på en moped. Hu, med denna skrämmande utveckling så är det klart att SÄPO måste har mer resurser!

En annan lustig sak med rapporten är hur snutens nya anmälningsrutin fungerar, med enkla koder för olika politiska "brott". Så fort någon nazistisk skinnskalle i en avkrok i Sverige åker på spö (och det inte är av invandrare) eller någon sätter upp ett antirasistiskt klistermärke så förs det upp som brott som tillskrivs AFA. När elever ur Färnebo Folkhögskola genomförde en protest utanför riksdagen mot u-landspolitiken anmäldes det och fördes snabbt in i statistiken över "autonom brottslighet".

Så kan en mängd olika händelser och klotter buntas ihop till det av SÄPO ihopfabricerade difusa "autonoma nätverket". "Det autonoma nätverket" får sedan bli den "goda fienden" som legitimerar en ökad repression och övervakning av den stora och brokiga utomparlamentariska vänstern.