Polis och underrättelsetjänster i Europa använder avancerad programvara för att i stor skala spana på personer som använder sociala medier som Facebook och Twitter. Detta uppger den kanadensiska forskaren Dan Trottier i det senaste numret av Datainspektionens tidning Integritet i fokus.

Syfte är att undersöka och kartlägga speciella händelser, utreda brott och även upptäcka potentiella terrorister. Exempelvis så samlades meddelanden på Twitter in efter ungdomskravallerna i London förra året. De analyserades senare med hjälp av avancerad programvara i syfte att återskapa olika händelseförlopp.

Han berättar även om hur polisen i Vancouver använt sig av ansiktsigenkänning för att känna igen personer i bilder på Facebook, efter stökigheter kring en ishockeymatch. Emotionella störningar eller utbrott hos individer uppges kunna spåras med hjälp av "sentiment analysis" eller känsloanalys. Detta görs för att identifiera förändrade känslostämningar i Facebook-meddelanden hos potentiella terrorister.

Det finns också verktyg som samlar in all publik information som publicerats på exempelvis Facebook. Det brukar kallas för "open source intelligence" (fritt översatt: öppet spioneri). Ett utmärkt exempel på öppet spioneri är webbplatsen WeKnowWhatYoureDoing.com.

Dan Trottier bor sedan februari i Uppsala, där han arbetar som forskare i det nya EU-finansierade projektet Respect. Det står i det här fallet för "Rules, Expectations & Security through Privacy-Enhanced Convenient Technologies" (fritt översatt: Regler, förväntningar och säkerhet med integritetsskyddande tekniker).

Han kommer att under de kommande åren studera vilka övervakningstekniker på sociala nätverk som används av myndigheterna i Sverige, hur mycket de kostar och hur effektiva de är.

Även Julian Assange är kritisk. Han menar att Facebook är mycket värre än den östtyska hemliga polisen, Stasi. I en intervju med The Guardian i fredags berättade han:

"Det har beräknats att upp till 10 procent av befolkningen i Östtyskland var informatörer till Stasi. I länder som Island har Facebook kontroll över 88 procent av befolkningen. Och de människorna rapporterar mycket oftare och i fler detaljer än vad de någonsin gjorde i Stasi. Och de får inte ens betalt för det. Nu är vi i en position att vi har alla ingredienser för en totalitär stat."
http://www.datainspektionen.se/Documents/integritetifokus/integritet-i-fokus-12-04.pdf
http://respectproject.eu
http://www.weknowwhatyouredoing.com
http://www.guardian.co.uk/media/2012/dec/07/julian-assange-fugitive-interview