Den ryska underrättelsetjänsten FSB utvecklar f.n. ett system som gör det möjligt att centralt kontrollera all in- och utgående Internettrafik i Ryssland, rapporterar Svenska Dagbladet.

Redan tidigare har FSB tagit fram system för att avlyssna telefoner och minicallmeddelanden och nu ska även Internettrafiken avläsas. Vad som möjliggör den noggranna övervakningen är att alla ryska ISP:s tvingas installera en "svart låda" på sina servrar, som när som helst ger FSB tillgång till abonnenternas Internettrafik.