Ensamstående eller lesbiska svenska kvinnor kan snart erbjudas beställa sperma från den danska spermabanken Cryos Internation Sperm Bank Ltd som har mottagningar i både Köpenhamn, Århus och Odense. Bolagets styrelse ska fatta beslut senare i sommar.

Enligt dansk lag ska sjukhus bara erbjuda insemination åt kvinnor som lever i ordnade parförhållanden. Men det är fullt möjligt att enskilda personer vänder sig direkt till spermabanken. Enligt Cryos vd Ole Schou är det i dag tekniskt enkelt att ta fram en gör-det-själv-förpackning, men han säger till Dagens Nyheter att en hel de frågor först måste redas ut.

- Vem blir ansvarig för att behandlingen utförs korrekt? Vem blir egentligen fadern i olika länder? Även svensk lag sätter käppar i hjulet för barnsugna kvinnor. Ifall sperma importeras utan tillstånd från Socialstyrelsen kan straffet bli böter eller högst sex månaders fängelse. Orsaken till importrestriktionen är att ett barn enligt svensk lag har rätt att få veta vem som är dess föräldrar. Ifall Cryos, som bara lyder under dansk lag, bestämmer sig för att exportera till Sverige ligger ansvaret helt hos den svenska beställaren. Redan i dag säljer amerikanska donatorbanker sperma via Internet.

Aktuella priser:
10 ml. "PureSperm" kostar 165 DKR
1000 ml "PureSperm" kostar 8.400 DKR.

Cryos Internation Sperm Bank Ltd.
Vesterport 3, DK-8000 Aarhus C, Denmark
Tel. (+45) 86 76 06 99
Fax (+45) 86 76 06 85
E-post: cryos@cryos.dk
Webbadress: http://www.cryos.dk