Förbudet att köpa sprit och öl via Internet kan vara på väg att luckras upp. En statlig utredning får inom kort i uppdrag att så fort som möjligt se om det går att lätta på bestämmelserna.

Förutsättningen är förstås att säljaren eller leverantören betalar svensk alkoholskatt för varorna. Att regeringen nu överväger att mjuka upp alkohollagen är ett resultat både av påpekanden från EU-kommissionen och av kritik från allmänheten.