Sverigedemokratisk Ungdom (SDU) fick ställa upp sitt bokbord på John Bauer-gymnasiet i Norrköping. Sedan kastades de ut.

Det var igår som händelsen inträffade, då företrädare för SDU under uppseendeväckande former blev utslängda av skolledningen på John Bauer-gymnasiet.

SDU hade i samråd med gymnasiet bokat in ett skolbesök just denna dag, och väl på plats blev man välkomnade av studierektor Lars Stålberg med orden "ni är ett riksdagsparti och har samma rätt som alla andra att vara här".

Skolbesöket gick först bra, och intresset för SDU var stort. Men plötsligt kom ett antal personer från skolledningen fram till SDU och förklarar att man måste lämna skolan.

En person vid namn Espen Surén var upprörd och skrek att SDU hade "fel värderingar" och "bakgrund i nazismen". Det sades också att partiledningen hade "visat sitt sanna jag" i samband med senaste tidens medieuppmärksamhet. Personalen skrek "bort bort bort, ni ska ut nu!" medan man tvingade SDU:arna att packa ihop.

SDU tänker nu JO-anmäla händelsen. Senaste gången SDU JO-anmälde en skola som brutit mot skollagen fick ungdomsförbundet rätt.

http://sdu.nu
http://www.jbgymnasiet.se/norrkoping
https://www.flashback.org/t2029763