Den 11 juni genomfördes en demonstration av den mer ovanliga sorten i Köpenhamn. I Danmark liksom i Sverige råder jämlikhet inför lagen, men vissa är mer jämlika än andra. Minoriteter som faller utanför samhällsnormen hur man ska vara utsätts för hårdare repression från polisen och döms till längre straff i domstolar.

Denna statliga diskriminering ökar och slår mot en mängd minoritetsgrupper, som invandrare, socialbidragstagare, arbetslösa, narkomaner, mc-gäng, grafittimålare och politiska aktivister. Med polisens nolltollerans-projekt har detta blivit extra tydligt vilka som stoppas på gatorna och blir genomsökta av polisen. Det rör sig inte om de som försöker spela med i någon form av "normalitet".

Likheten inför lagen hänger intimt samman med en respekt för mångfalden i samhället, en frihet och rätt att vara avvikande från normen. Med parollen "Likhet inför lagen - frihet åt olikheten" organiserade den danska tidningen Facklan en massdemonstration 11 juni.

Som medarrangörer till demonstrationen fanns en mängd organisationer som drabbats av repressionen mot oliktänkande och "normbrytare", bland annat Antifascistisk Aktion, Ungdomshuset, Christiania, Asylgruppen, Hells Angels, Bandidos, Fri Hash Bevaegelsen, Den Somaliska Forening Faellesråd och Landsforeningen af Dansk-Udlaenske Aegtepar.

Demonstrationen fick extra aktualitet efter att en majoritet av danskarna i en folkomröstning röstat ja till Amsterdamtraktatets skärpningar av flyktingpolitik och ökade inre kontroll av medborgarna. Efter demonstrationen hölls en stor gemensam fest på Ungdomshuset.

http://www.facklan.dk