Samtliga tips nedan är hämtade från den nazistiska tidningen Nordlands nyhetsbrev Frihetsbrevet #46. Det är tips på hur man bör agera under polisförhör.

Tipsen har de fått ifrån Gula Korset, och riktar sig främst till personer inom den nazistiska rörelsen. Men många av tipsen är minst lika användbara för icke-nazister. Texten är publicerad i sin helhet.

Riktlinjer att följa:

Tala är silver men tiga är guld. Detta ordspråk är grunden till alla förhör men det kan vara så att man väljer att svara på några frågor. Memorera då dessa riktlinjer ser till att du gör ett "bra" förhör.

1. Grunden till ett förhör där du är misstänkt för brott är att förneka brottet.

2. Det bästa du kan ge som svar är att du har inga kommentarer. Detta hindrar polisens anti-svenska arbete då det ofta kan omöjliggöra en ordentlig förundersökning. De kommer vara av en annan uppfattning och påstå att det ligger i ditt intresse att tala. Sen när började de bry sig mer om "brottslingarnas" bästa än deras utredning? Om detta inte fungerar kan de ibland välja att hota dig. Då hävdar de att du kommer att bli anhållen m.m. Ofta är detta bara hot för att få dig att tala men det kan komma till den punkt att du får lära känna häktets omgivning bättre. Bit ihop och stå ut. Det lönar sig i längden. Har man gett sig in i leken så får man leken tåla.

3. Du kan komma lättare undan genom att tala om du berättar om dina kamraters brott. Detta kan göra att polisen släpper alla misstankar mot dig. Detta är strikt förbjudet och goleri. Golbögar är avskum och har ingen plats i en nationell rörelse. Goleri är förräderi och ska alltid bestraffas.

4. Du har rätten att ljuga i förhör. Allt du har sagt kan du sen ta tillbaks. Detta innebär inte att det är acceptabelt att nämna andra m.m. bara för att man tar tillbaks det efteråt. Men du har alltså all rätt att ljuga och förvränga, tro oss dem gör det.

5. Under VAM-tiden ansågs det vara förräderi att förneka sina åsikter. Det är sant att det är patetiskt att krypa för fienden och rent av "farligt" att visa svaghet, men på frågor om din politiska ståndpunkt ska du av princip vägra svara. De har ingen rätt att ställa en sådan fråga och den enda som förlorar på det är du. Idag kan man erhålla ett halvt till ett år längre fängelsestraff om det kan bevisas att man är patriot och detta motiverade "brottet".

6. Kom alltid ihåg att polismannens jobb är att redovisa din syn på saken. Allt som han skriver som du inte anser dig ha sagt, eller som du inte vill ska stå, kan du kräva att det stryks eller ändras. Görs inte detta vägrar du godkänna förhöret. Du kan själv se till att meningarna formuleras på ett korrekt sätt, m a o så att du och dina kamrater kommer i fördel.

7. Att nämna andra personer är förbjudet. Personer man var med m.m. ska aldrig kommenteras. Om du är misstänkt för brott hävdar du bara att du av princip inte diskuterar andra. Att gå in på dessa saker har inget med det brott du är anklagad för. Om de dessutom vill "sätta dit" hela sällskapet är detta goleri. Om du själv inte är misstänkt för något så ska du bara säga att du inte vet något och ej lämna några kommentarer. Det spelar ingen roll om utredarna redan vet om alla inblandade du ska ändå hävda att du av principskäl aldrig diskuterar andra personer. Se nästa punkt för det enda undantaget.

8. Det finns ett tillfälle då du, oberoende om du är misstänkt för brott eller ej, kan nämna någon annan person vid namn. Det är då du vet att en kamrat anklagas för ett brott som du har information om. Informationen är till klar fördel för din kamrat. Då kan du medge den för att hjälpa din kamrat ur hans "knipa". Detta är enda gången det är acceptabelt att nämna andra.

9. Om du valt att tala om anklagelserna mot dig så har vi konstatera att du bara ska diskutera dig själv och ingen annan. Detta gäller även perioderna innan och före. De kan fråga hur du kom till brottsplatsen, varför du skulle dit m.m. Detta är bara för att kartlägga dig och dina kamrater. Som patriot kan detta bara skada dig då de vill förbjuda vår existens. Du ska hävda att du valt att diskutera anklagelserna mot dig men frågor om andra och övriga frågor som inte berör själva brottsmisstanken i sig kommenterar du inte.

10. Om du ska på förhör så kan du vägra att tala utan advokat. Detta gör oftast att de får skjuta upp förhöret några dagar. Advokaten kan inte göra så mycket utan att kolla att allt går rätt till. Han kan hjälpa dig kontrollera förhöret så att det inte dyker upp felaktiga formuleringar m.m. Det bästa är ändå att säga så lite som möjligt. Om du vet med dig att du kommer hålla dig till "inga kommentarer" kan det vara onödigt att dra ditt advokat men det är din fulla rätt och ett effektivt sätt att jäklas på om man vill det.

I ämnet rekommenderas bl a. följande läsning. Förhöret av Johan Gustafson (utgiven av Publica) och IRA's The Green book. Den senaste kan finnas i The enemy whitin (Martin Dillon) och The IRA (Tim Pat Coogan). De två skiljer sig lite åt så båda rekommenderas för läsning. Fråga efter böckerna hos ditt lokala bibliotek.