Den tyska autonoma tidningen Radikal kom ut med ett nytt nummer i slutet av maj. I inledningen på nya numret, nummer 155, skriver de att detta nummer blir det första i helt nytt sammanhang, en nystart för Radikal.

Radikal är fortfarande "underjordisk", det vill säga att redaktion, ort och tryckeri är hemligt, det enda sätt det går att komma i kontakt med tidningen är via en postadress i Schweiz.

Att Radikal återigen lever är en seger mot statens kriminaliseringskampanj. De senaste tre åren har 50 vänsterlokaler och bostäder utsatts för razzior i jakt på var Radikal tillverkas och vilka som utgör redaktionen. Men rättsprocessen för att få Radikal stämplad som en "kriminell organisation" blev ett misslyckande för staten.

Radikal bildades 1976 som en "socialistisk tidning för västberlin". Med husockupantrörelsen 1980 förvandlades den till en "tidning för den okontrollerbara rörelsen" och kom att i praktiken bli något av ett centralorgan för de tyska militanta autonoma aktionsgrupperna. 1984 fick tidningen gå underjorden, efter att två medarbetare fängslats.

Med nyuppståndna Radikal får den radikala vänstern tillbaka ett av sina viktiga forum. I nya numret finns bland annat en artikel om vänstern och science ficton, hur man bygger en Wanzensuchgeräts, en artikel om kvinnor i PKK och medföljande diskussion om PKKs organisation.

Radikal kan du kontakta på följande adress:

WoZ
Postfach
CH-8031 Zürich
Schweiz

Observera! Skriv ej "Radikal" på kuvertet!

På internet hittar du Radikal på: http://www.xs4all.nl/~tank/radikal