Här kommer händelseförlopp och turerna kring M/S Stubnitz 97/98.

Juni 97: The Nursery inkommer med programförslag till KHS´98 som innefattar ett engagemang av den tyska båten M/S Stubnitz.

Sommaren 97: Vi jobbar tillsammans med The Nursery för att undersöka möjligheterna till och kostnaderna det skulle innebära att ta hit M/S Stubnitz.

September 97: Jag åker ner till M/S Stubnitz i Rostock tillsammans med två representanter från The Nursery för att bilda mig en uppfattning om fartyget samt programmet som läggs ombord.

26 September 97: Ett ´letter of intent´ skickas till M/S Stubnitz där KHS´98 bjuder in fartyget att ingå i KHS´98s program sommaren 98 som plattform för den experimentella musik The Nursery kommer presentera under sin musikfestival ´The Nursery Injection´.

Hösten 97: Fortsatta förhandlingar med M/S Stubnitz samt föreningen The Nursery.

November 97: första kontakten med Stockholms Hamn knyts (Jarl Kjellegård) som får projektet presenterat för sig och som åtar sig att leta efter en passande kajplats för M/S Stubnitz i Stockholm.

11 december 97: Vi blir tilldelade kajplats 161, Stadsgården, för fartyget.

26 januari 98: Ett brev kommer från kulturministeriet i Mecklenburg-Vorpommern som lyckönskar projektet.

Februari 98: Fyra medlemmar från fartyget besöker Stockholm samt riktlinjer för projektet spikas.

Mars 98: Alkoholinspektionen (Tove Larsson och Birgitta Holm) kontaktas för att undersöka möjligheterna för M/S Stubnitz att importera tyskt öl för försäljning ombord. Då detta är ett såpass unikt fall kan de inte fatta beslut i frågan(möjligheten till ett prejudikat diskuterades, men de ansåg inte frågan vara av såpass stor dignitet). Då kontaktas Tullverket och frågan ställs till dem om hur man skall gå till väga. Vad beträffar ölen så diskuteras möjligheterna och rådet är att ´inte väcka den björn som sover´ då detta fall är så pass unikt (tyvärr saknas uppgift om vem på Tullverket som rådde mig, men det var en av deras jurister). Ingen övrig information gavs vad beträffar förfarandet av Tullen när M/S Stubnitz skulle komma. Sjöfartsverket i Norrköping kontaktas (Christer Ingelsten) som rådfrågas om förfarandet vid fartygsbesök i Sverige. Beskedet var att så länge M/S Stubnitz hade giltiga tyska papper behövdes inga svenska tillstånd. Första kontakten med Brandskyddsmyndigheten(Sven Sandberg) togs för att kunna planera möjliga åtgärder.

April 98: Brandinspektör Sven Sandberg reser till Rostock för att besiktiga skeppet samt planera för möjliga åtgärder. Beslut fattas hos KHS´98 att genomföra projektet samt att anställa en producent för programläggningen ombord. M/S Stubnitz tar kontakt med en bekant som importerar öl till Sverige som ger dem tillstånd att importera ölen på sitt importtillstånd. Särskilda skattekontoret i Ludvika (Ann-Katrin Andersson) kontaktas för att utröna hur alkoholskatten skall betalas. De lämnar beskedet att när ölen förtullats skall det redovisas till dem och alkoholskatten betalas(1.47*procent*antal liter). Kontakten upprätthålls med Stockholms Hamn som informerar om alla turer som behövs ta i beaktande vid fartygets ankomst till Stockholm(berättar dock inget om rapporteringsskyldighet till Tullen 48 timmar innan ankomst).

Maj 98: Producent anställs (Fredrik Norberg) som reser ner till M/S Stubnitz för att träffa besättningen samt planera program ombord. Polisen (Björn Ericsson) kontaktas och tillstånd söks för att bedriva musiktillställningar, dansevenemang samt teaterföreställningar ombord. Stockholms resursförvaltning, Tillsdånsmyndigheten (Anna Grönblad) tillstånd söks för alkoholutskänkning. Besked kommer från M/S Stubnitz att man måste skjuta upp avfärd från Rostock till den 27 maj då alla inspektioner ej är klara. Resan beräknas ta 50 timmar från Rostock till Stockholm.

25 maj 98: Inbjudan skickas till pressen att närvara vid invigning av fartyget den 31 maj.

26 maj 98: Trafikledningen på Stockholms Hamn kontaktas och informeras om läget.

27 maj 98: Sista besiktningen utförs på öppet vatten av fartyget och allt godkänns.

28 maj 98: Intygen från tyska sjöfartsministeriet dröjer och medlemmar ur besättningen reser till Hamburg för att skynda på processen samt kontakt tas med Sjöfartsverket i Norrköping som ombeds utfärda ett tillfälligt internationellt transitintyg som ger fartyget rätt att resa mot Stockholm innan intygen från Hamburg kommer.

29 maj 98: Resan påbörjas klockan 08.00 och fartyget lämnar Rostock.

30 maj 98: M/S Stubnitz ringer och berättar att en packning gått sönder och att de inte kan gå med full fart. Söndagkvällens arrangemang ställs in.

31 maj 98: Klockan 15.00 anländer M/S Stubnitz till Landsort och tar ombord lots. Klockan 20.30 angör M/S Stubnitz Kajplats 161, Stadsgården. Jourhavande hamnstyrman (Sven Kirs) finns på plats och ser till att förtöjningen går rätt till. Alla på plats ställer sig frågande till varför inte Tullen finns på plats.

1 juni 98: Tullen besöker skeppet och går igenom hela skeppet med hundar och manskap. De påträffar ett gram hasch och ett par karatepinnar samt en burk tårgasspray. Tullen beslagtar fem flaskor ”hampa öl”, 3.3 gram svamp samt grönt the för provtagning. Ombord finns även 200 tunnor öl (Rostocker Pils) som deklareras.Tullen utför även en klarering av skeppet och bötfäller (900:-) dem för att de inte föranmält sin ankomst senast 48 timmar innan ankomst. Boten betalas på plats kontant. The Nursery har en sluten tillställning på kvällen.

2 juni 98: Särskilda skattekontoret i Ludvika kontaktas och de faxar över blanketter för leverensanmälan. Brandsyn utförs av Sven Sandberg som godkänner fartyget för 300 besökare under däck. Tullen genomsöker fartyget på nytt och hittar denna gång fyra gram hasch, en butterflykniv och en elpistol. Sjöfartsverket besöker fartyget och gör en snabbbesiktning, fartyget godkänds.

3 juni: Besked från tullmyndigheten att ´hampa ölen´ ej innehöll narkotika. Tullens granskning av M/S Stubnitz är slutförd.

Jacob Broms
program secretary music
Stockholm-Cultural Capital of Europe 1998

Nursery har en egen webbsida:
http://www.flashback.net/~nursery