Antalet drogtester på arbetsplatser ökar stadigt. LabMedicin vid Huddinge sjukhus, som utför cirka 80 procent av landets tester, gjorde förra året 40 000 analyser, en fördubbling jämfört med året innan.

Så sent som 1992 utfördes bara 100 analyser vid Huddinge Sjukhus. Idag drogtestar vart tredje större företag sin personal. Det sker främst vid nyanställning, men också vid misstanke.