Fler och fler misstänkta brottslingar får sina telefoner avlyssnade av polis och åklagare. Detta visar aktuell statistik från Åklagarmyndigheten. 

Förra året gavs 5524 tillstånd för telefonavlyssning samt telefon- och kameraövervakning. Det är en ökning på 65 procent mot året innan. Men siffrorna är enligt regeringen missvisande.

Vad det gäller telefonavlyssning och telefonövervakning kunde ett enda tillstånd tidigare avse flera adresser. Nu registreras varje adress som ett tillstånd, även ifall det gäller samma misstänkta person och förundersökning.

Sammanlagt fick 2040 misstänkta personer sina telefoner avlyssnade förra året av av polis och åklagare. Vilket fortfarande är en ökning med 17 procent mot 2010.