Justitiekanslern, JK, kritiserar Karlbergsskolan i Köping för att den hindrat Nationaldemokraterna från att anordna bokbord och dela ut flygblad på skolan.

När Nationaldemokraterna förra året ansökte om att få komma till skolan sa rektorn nej med stöd av de riktlinjer som kommunstyrelsen i Köping bestämt när det gäller att utestänga åsikter som strider mot skolornas värdegrund.

Nationaldemokraterna gjorde då en anmälan och JK riktar nu kritik mot skolan som till sitt försvar hävdar bland annat att det fanns en oro för att ordningen i skolan skulle störas

- Man får inte stänga ute ett politiskt parti för att deras åsikter inte stämmer
med skolans åsikter, säger JK Göran Lambertz.

Det finns ett sätt att inte bryta mot grundlagen om man vill stoppa ett parti från att komma in på en skola och det är att säga nej till alla politiska partier. Men det är inget bra alternativ tycker justitiekanslern Göran Lambertz. 
- Då är det förmodligen bättre att låta alla åsikter komma fram, säger JK Göran Lambertz.

http://www.nd.se