De svenska bankernas roll i den finansiella blockaden mot Wikileaks har nu hamnat på Finansinspektionens bord. Piratpartiet har gjort en anmälan, och kräver att myndigheten utreder om bankernas agerande är lagligt.

Sedan två år tillbaka vägrar både Visa och Mastercard att förmedla pengar till Wikileaks. Piratpartiet anser att Danske Bank i Sverige, Swedbank, Handelsbanken, Nordea och SEB borde protestera mot beslutet.

Erik Lönroth, som sammanställt anmälan, säger i ett pressemeddelande:

"Blockaden är ett allvarligt hot mot åsikts- och yttrandefriheten. Det ska inte vara upp till enskilda betaltjänstleverantörer att sitta och besluta vilka verksamheter som är passande och förtjänar möjlighet till ekonomiskt stöd. Samtidigt kommer anmälan ge oss klarhet i om banklagstiftningen är tillräcklig eller om den måste skärpas för att skydda vår yttrandefrihet."
Den finansiella blockaden mot Wikileaks kritiseras även av Navi Pillay, FN:s kommissionär för mänskliga rättigheter. I november ställde sig också EU-parlamentet bakom en rapport som efterlyser tydligare regler för när kortföretag ska kunna vägra att förmedla betalningar.

http://nyheter.piratpartiet.se/files/2012/12/Anm%C3%A4lan-till-Finansinspektionen-1.pdf
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/piratpartiet/pressrelease/view/piratpartiet-anmaeler-svenska-banker-till-finansinspektionen-822744?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Alert&utm_content=pressrelease
http://wikileaks.org
http://www.piratpartiet.se