Nedan följer en intervju med J. Sonesson, satanist och grundare av Belial Center.

1. Vad är Belial Center?

Ett "syndens näste" i Sverige med huvudinriktning på distribution av böcker om Satanism och Mörk magi, rituella tillbehör etc. etc.

2. Vad var syftet med Belial Center när det startades?

Tanken var som sagt att försöka skapa en knytpunkt, ett centrum för "Satan", de mörka tankarna, filosofin och magin. Ett ställe där "synden" skulle frodas, där likasinnade lätt skulle kunna få kontakt med likasinnade. Och att tillhandahålla material som annars var väldigt (ibland omöjligt) att få tag i, vilket jag personligen hade problem med, detta var också anledningen till att jag tog intiativ till att starta upp Belial Center.

3. Tycker du att ni lyckats väl med detta syfte?

Ja relativt. Men även om många har hört talas om oss, har vi mycket arbeta kvar framöver. Vi har också fått väldigt mycket positiva brev och uppmuntrande ord, så det känns verkligen som vi uppskattas och behövs av alla de som är intresserade av de mörka sfärerna av ockultismen och eller den Satanistiska livs-synen.

4. Hur kom det sig att ni startade upp Non Christian Generation. Kan du ge en förklaring av vad det är samt vilka mål föreningen har.

Syftet med kampanjen, som egentligen skulle ha startat under sommaren 1996, var att försöka vända den ofta felaktiga och snedvridna bilden av Satanism i media samt i Svenssons huvud. Kampanjen ser dock ut att kunna komma igång riktigt nu under året, folders och information kommer att skickas ut till ca 200 berörda. Föreningen Non Christian Generations mål är att samla ihop alla ensamvargar, så att vi tillsammans kan bygga upp en stark Satanistisk organisation. Vi vill även försöka ge så många som möjligt tillgång till information där de får en äkta och ärlig bild av Satanismen.

5. Har du hört talas om en organisation som heter "Youth against Christ?" och som bland annat ALTAR gör reklam för på sina skivor?

Nej, tyvärr inte.

6. Vore det inte en idé att försöka samarbeta med andra organisationer som denna, för att kunna växa sig starkare?

Jo det är väldigt intressant som jag sa tidigare. Och vi välkomnar alla organisationer, brödrar och systrar på den mörka stigen att ta kontakt med föreningen. Tillsammans är vi starka!

7. Har ni stött på några problem med myndigheter eller kyrkan med Belial Center eller "Non Christian Generation"?

Inget konkret. Säpo och polismyndigheterna har granskat oss lite närmare. Men varken vi eller våra medlemmar har haft några problem med dessa, och då vi försöker informera dessa upplever dom oss inte längre som något hot. Kyrkan har nästan alltid undvikit oss, men de som har försökt attackera oss har vi snabbt snäppt av.

8. Ni vill alltså ändra Svenssons syn på satanismen, men varför syns ni då aldrig i media, tex någon kvällstidning som säkert skulle vara intresserade av att höra vad ni håller på med?

Vi har faktiskt medverkat 2-3 ggr. på TV, och figurerat i ett flertal olika tidningar. Men vi kommer definitivt att synas mera inom den närmsta tiden.

9. Vilken är enligt er Svenssons nuvarande syn på satanismen?

Till 90% tror de på allting som tidningarna skriver, vilket gör att de oftast förknippar Satanismen med psykopater, barnoffer, kyrkbränder, blodiga ritualer etc. etc.

10. Definiera satanismen som den är enligt dig! Vad krävs för att vara satanist, måste man vara ond och taskig?

För mig själv (och många många andra) är Satanismen en filosofi och ett sätt att se på saker och ting. Personligen tycker jag detta är en väldigt sund "religion" som känns helt rätt och naturlig. Tvärtemot vad många tror handlar inte den moderna Satanismen om att dyrka Djävulen eller hans demoner. Här är en parallell jämförelse, kristendomen handlar i grund och botten om att förneka "synderna" så att du blir "ren" och får komma till "himmeln" och leva i all evighet med en schizofren och paranoid Gud (Jahve).

I den judiska mytologin symboliserades folkets synd av en Syndabock som offrades en gång om året för att blidka Guds vrede över synden, det vill säga deras naturliga leverne. Satan (Getabocken) kom senare till att bli alla de så kallade synderna personifierad.

Satanismen (Synd-ismen) handlar alltså egentligen om en filosofi som accepterar människan som hon är, om vi skall använda kristen terminologi - syndig, med alla hennes naturliga drifter, och som både "ond" och "god". Tyvärr är detta inte den bild de flesta har av Satanismen. Kyrkan har under århundraden försökt måla upp Satanismen som det hemskaste som kan tänkas existera. Syftet med denna propaganda förstår nog egentligen vem som helst.

Genom att skrämma massorna med en levande bild av Satan som ett verkligt väsen, Helvetet och med Mörkmagikernas förmodade blodfyllda cermonier, är det ganska lätt att hålla fast de troende i sin banala tro. Vem skulle för bara några århundraden tillbaks våga att inte döpa in sina barn i kyrkan?

Alla har ju hört vad Djävulsdyrkarna gör då och då med odöpta barn..... Denna bild lever otroligt nog till stor del kvar i dagens samhälle, mycket kanske tack vara massmedias sensationsjournalistik samt filmens och litteraturens flitiga användande av kyrkans Fantasi och Mytprodukter. Faktum är att inte före 1966 började den lite större publiken att inse vad modern Satanism (i motsatts till den tradionella kristna versionen) egentligen är.

Detta var det år som amerikanen Dr. Anton LaVey stolt proklamerade att Satans Kyrka (Syndens Kyrka) hade öppnats. Tre år senare publicerades hans bok, Den Sataniska Bibeln, som fram till idag, tillsammans med hans övriga verk har sålts i över 2 miljoner exemplar.

De som faktiskt Dyrkar den kristna bilden av Satan eller de Mörka Gudarna överhuvudtaget brukar idag oftast betecknas som "Djävulsdyrkare". Den som utger sig för att vara Satanist, men som följer den gamla Satanismens ideal bör även den anta denna namn.

11. Tror du att alla satanister håller med dig om denna definition?

Nej, men säkerligen den övergripande delen. LaVey myntade till stor del dagens Satanism, och hans grundläggande definitioner kommer inte kunna rubbas i första taget. Men jag har ändå stor en respekt för de som inte delar mina åsikter. Och jag tycker i grund och botten att "Djävulsdyrkaren" och "Satanisten" står varandra väldigt nära, vi delar ju till stor del samma livs-filosofi och vi upphöjer det syndiga livet och ser Satan som den "ultimala förebilden".

12. Anton LaVey, vad anser du om honom? Det finns ju grupperingar av satanister som inte alls tycker att hans ideer om satanismen är riktiga.

En bra ledare som levde sitt liv i enlighet med sin vilja och som lyckades nå ut med sitt budskap. Men faktum är att nästan inget av de han skrev var något nytt, snarare en samling av äldre skrifter som togs fram i ljuset igen i en ny form.

13. Hur reagerade du när du fick höra om hans död?

Tyckte att det var lite synd att jag inte hann träffa honom personligen.

14. Hur blev du satanist, och har du aldrig tvivlat på din tro?

Satanist blir man inte - man födds till det!.... Jag läste "The Satanic Bible" för flera år sedan och kände att det är Människans rätta jag, detta känns helt och fullt rätt. Tvivlat har jag nog aldrig gjort, men givetvis har jag funderat mycket, men det finns nog inte någonting som skulle kunna få mig att konvertera till någon annan "religion".

15. Anser du dig vara en religiös människa?

Inte i vanlig mening.

16. Måste man inte tro på gud och erkänna jesus för att vara satanist, satanismen är ju född ur kristendomen?

Nej. Filosofin har inte sina rötter, bortsett från de yttre attributen, i kristendomen som man kanske skulle kunna tro. I stället härstammar den från urreligionerna och från djupet av människans eget psyke.

Man skulle kunna säga att Satanismen är manifestationen av den Vänstra handens väg. Skillnaden mellan den Vänstra och den Högra handens väg (i nästan alla kulturer) är att den första står för utvecklandet av det egna jaget, medan den andra försöker hämma detta, genom förening med "Gud", eller strävan för att bli ett med universum (Nirvana). Sammantaget, den Vänstra handens väg säger att du skall sträva efter att bli din egen gud - efter ditt egna personliga koncept. Poeten Aleister Crowley utryckte det så här: "Det finns ingen Gud utom Människan, varje man och kvinna är en Stjärna. Gör vad Du vill skall vara den enda Lagen".

Alla är potentiella gudar och det är bara du själv som kan avgöra vad som är rätt och fel för dig, du har alla förutsättningar - gör det Du vill av livet! Den motsatte vägen, kristna, hinduer, muslimer, buddister mfl. säger att individen skall ge upp sin egen identitet, och genom att göra detta, bli ett med "skaparen" efter döden. Satanisten insisterar på att vi är separerade från alla gudar och skapare. Med detta synsätt tillåter vi oss själva att vara den Högste, ta kontrollen över våra liv, uppfylla våra drömmar och "egoistiska" mål.

17. Vad särskiljer egentligen satanismen från extremliberalismen? De filosofiska ideerna är näst intill identiska.

Satanismen ser även till människans rituella behov (magiko-antropologi). Dessutom sträver vi för att få kontakt med hela vårt medvetande, att bli starkare och utnyttja vår potenial till det maximala, denna strävan och utveckling finns inte i extrem-liberalismen.

18. Vad anser du om åsikten att satanister bara är vår tids punkare, finniga tonåringar som hittat lite snett under sin tonårskris?

Väldigt fel, då majoriten i Belial Centers kontaktnät är över 25 år....

19. Vad tror du kommer att hända med religionerna i framtiden?

Dom flesta kommer förhoppningsvis att dö ut. Det är dags för den Mörka prinsen att stiga upp och ta sin tron i besittning. Satans Tidsålder är här!

20. Känner du att ni på Belial Center och i Non Christian Generation har en funktion att fylla i denna utveckling?

Självklart!

Ytterligare information:
Belial Center, Box 96, 451 15 Uddevalla
Tel: 0704-814 809