Reklam, eller "spam", via epost har blivit en jätteindustri där register över e-postadresser blir allt värdefullare. Den norska nättidningen GuruNEWS kunde nyligen berätta att man erbjudits köpa 57 miljoner e-postadresser för 99 dollar (ca 750 kronor) av företaget Cyber Bulk.

I köpet ingår även e-postprogrammet Stealth Mailer som automatiskt lägger in en falsk avsändare. Detta då spammare gärna vill vara anonyma.