Privat införsel av tobaks- och alkoholvaror från andra EU-länder är en medborgerlig rättighet enligt EG-rätten. En ny svensk lag skall förbjuda detta fr.o.m. 1 juli 1998. Dessutom ger man tullen befogenhet att öppna privat post och försändelser från andra EU-länder.

Detta är inte förenligt vare sig med svensk konstitutionell rätt eller EG-rätt. Det säger även höga rättslärda EU-specialister, Lagrådet, Justitiekanslern, Advokatsamfundet m.fl. Trots det klampar regeringen på! Hävda Din rätt! Stoppa dumheterna! Det är bråttom!

Klicka på länken nedan, skriv ut, fyll i och sänd blanketten till EU-kommissionen och klaga. Gör Din röst hörd. Du behöver bara fylla i namn och adress samt underteckna. Resten har vi fyllt i åt Dig. Det behövs inte några bilagor.

http://occ.pegit.se/euklagan.html