Texten nedan är tagen från ett flygblad gjort av Autonomt Motstånd. En grupp revolutionära socialister som kämpar utomparlamentariskt och utomfackligt för ett klasslöst samhälle utan förtryck. De jobbar även med andra frågor än klasskamp.

"Malmö är en av nu flera städer som försöker bli en arbetsmarknadspolitisk frizon. Det skulle innebära att kommunen får fördela pengarna för A-kassa, socialbidrag och andra bidrag hur de vill. Redan nu är de en bra bit på väg. Politikerna och kapitalet jobbar inte för att sänka arbetslösheten.

Arbetslösheten är vinstgivande för dem. Med en stor arbetslöshet kan arbetsgivarna sänka lönerna eller öka arbetsbördan, för det finns alltid någon annan som kan ersätta de som protesterar eller arbetar ut sig. Istället för att nyanställa eller behålla personal väljer arbetsgivarna att utnyttja tvångsarbetare betalda av staten.

Bland annat tvingas arbetslösa mellan 20-25 år arbeta för socialbidraget. Det sägs att det är för att vi inte ska bli passiva... Men sanningen är att arbetsgivarna ska få gratis arbetskraft. Det de kallar för gröna jobb, praktikplatser, ALU, API, beredskapsarbete, det kallar vi tvångsarbete.

Vad kan du då göra för att slippa slava utan lön? Fastnar du i arbetsförmedlingens och socialens nät så våga protestera! Naturligtvis ska du fuska så mycket som möjligt och vägra låta dig utnyttjas! Det finns saker som vi skulle kunna göra gemensamt, till exempel direkta protester på socialkontor och arbetsförmedlingar, sabotage av politikernas byggnader och fönsterrutor och sno det som vi behöver när vi inte har pengar att köpa det för.

Var glad att du är arbetslös!
Bli arg när du inte får några pengar!

Nu menar vi inte att folk lönearbetar frivilligt, de flesta gör det för att få pengar till mat och hyra. Däremot är de här tvångsåtgärderna en försämring av våra villkor. Vi tror inte att alla behöver ett jobb, vi tror alla behöver en försörjning!

Autonomt Motstånd
Box 4181
203 13 Malmö"