Flashback Community har ett flertal slutna mailinglistor. Mailinglistor dit enbart Flashback Communitys medlemmer har tillträde. Här kan du utbyta information eller bara hålla dig à jour med vad som händer inom underground-världen.

Dessa tar vid där nyhetsbrevet FNA slutar, och allt är i princip fritt och gränslöst ocensurerat. Nyligen startades ytterligare fyra mailinglistor. Nedan följer en kortfattad genomgång över de mailinglistor som f.n. erbjuds hos Flashback Community.

WHORSE :
Inriktning: Underground
Whorse är en utveckling av FNA. Här diskuteras allt som är relaterat till underground. Skumma filmer, punk, hackers, droger, politik, grafitti, seriemördare, outlaw bikers osv. Flashback Communitys största lista med närmare 400 medlemmar.

COMMUNITY :
Inriktning: Flashback Community
Mailinglinglista där du är med och påverkar Flashback Communitys inriktning. Här kan du ge förslag och idéer på hur Flashback Community kan bli bättre, men även diskutera saker som du är missnöjd med.

ROOT XS :
Inriktning: hacking/phreaking/cracking/carding/virii
Hackersrelaterad mailinglista med tekniska diskussioner och relaterad information. Vilka ISP har sämst säkerhet, hur knäcker man enklast programmet XXX osv.

WAREZ 4 PC :
Inriktning: Illegal spridning av kommersiell programvara för PC
En warez-lista med information om nya ftp-siter, program och övrig användbar information.

WAREZ 4 MAC :
Inriktning: Illegal spridning av kommersiell programvara för Mac OS
En warez-lista med information om nya ftp-siter, program och övrig användbar information.

För att medverka i någon av listorna så skickar du e-post till flashback@flashback.se där du anger listans namn i 'subject'. Observera att du måste ha en "flashback.net-adress" som avsändare för att bli godtagen som medlem. Endast medlemmar i Flashback Community blir godkända.

Ytterligare information om Flashback Community:
http://www.flashback.net