TV-programmet Sefyr som sänds på SVT har blivit anmälda av RNS till Granskningsnämden. Anledningen var enligt RNS att Sefyr hade varit för partiska i ett inslag om droger. De hade i inslaget talat om droger på ett allt för 'liberalt' sätt.

Det anmälda inslaget finns upplagt i RealVideo-format här:
http://home1.2.sbbs.se/speed/sefyr.ram

Information om Granskningsnämnden:
http://www.jit.se/lagbok/994728r.html