Telia Nemisis heter ett nytt svenskt program som knäcker Telia-koder med Win95. Programmet finns att ladda hem gratis från följande adress: http://nemesis.just.nu.