Röda arméfraktionen (RAF), 1970- och 1980-talens fruktade västtyska terroristgrupp, har upplöst sig själv. I ett niosidigt meddelande, som inrikesministeriet betecknar som autentiskt, heter det: "Vi avslutar vårt projekt. Stadsgerillan i RAF-form är nu endast historia."

Skrivelsen undertecknas med namnen på 26 terrorister som dött under organisationens 28-åriga existens och med RAF:s karaktäristiska femuddiga stjärna försedd med en automatkarbin.