Den 22-23 maj kommer det att organiseras ett internationellt anarkistmöte i Finland, för anarkister runt norra Östersjön. Inbjudningar har gått ut bland annat till aktivister i Stockholm, Helsingfors, Talinn och St Petersburg. Mötet kommer att organiseras av den finska anarkistfederationen SAL:s Helsingforsavdelning.

Ytterligare information:
A-Infos Sverige c/o Brand, Box 15015, 104 65 Stockholm
E-post: brand@motkraft.net