Den 30 mars 1998 var det förberedande förhandling i Stockholms Tingsrätt klockan 13.30-14.10. Bakgrunden är att Flashback publicerade i nummer 3 uppgifter om samtliga som blivit dömda för våldtäkt i Stockholm 1990-1991. En av de utpekade har nu stämt tidningen på 500.000kr (en halv miljon) + krav på att redaktören (Jan Axelsson) sätts i fängelse.

Valda citat från protokollet:

"Med hänsyn till det forum i vilket publicering skett finns det ingen grupp som behöver skydd, eftersom tidningens läsekrets består av män med extrema åsikter och inte av kvinnor"
Fakta: Samtliga utgåvor av Flashback har haft kvinnliga medarbetare, och tidningen är politiskt och religiöst obunden. Vad det beträffar att tidningens läsare skulle bestå av extremister, så är det värt att notera att tidningen har debatterats på Expressens kultursidor, omnämns i Nationalencyklopedin (nordens största uppslagsverk) och säljs av bl.a. Moderna Museet (som är en statlig instans) vilket bör tyda på att det knappast 'bara' är extremister som läser den - tvärtom.

"Publiceringens försvarlighet är det egalt om XXX gjort sig skyldig till brott eller inte."
Förtydligande: Betyder att det är oviktigt i sammanhanget ifall den utepakade är en våldtäktsman eller ej. Att den utpekade sexuellt utnyttjat tre utvecklingsstörda flickor är helt ointressant.

"Jan Axelsson har låtit sig intervjuas om publiceringen i riksmedia. Detta bör påverka skadeståndets storlek."
Förtydligande: Efter åtalet har ett flertal tidningar uppmärksammat detta, och därför har skadan blivit större.

"XXX har svåra psykiska besvär på grund av publicering och han tar medicin mot ångest och för att kunna sova. Han har även besökt psykiater."
"Publiceringen rev upp gamla sår."
Förtydligande: XXX förgriper sig sexuellt på tre utvecklingsstörda tjejer och får en villkorlig dom plus ett skadestånd på totalt 4 000 kr. Samma person mår sedan dåligt när en tidning uppmärksammar detta och kräver tidningen på 500.000kr i skadestånd, ty den "rev upp gamla sår".

"Ett kraftfullt skadestånd bör få Jan Axelsson att upphöra med sin verksamhet."
Förtydligande: Ett kraftfullt skadestånd bör få Jan Axelsson att lägga ned Flashbacks verksamhet.