Nordiska Rikspartiets tidning "Nordisk kamp innehåller uttalanden som ger uttryck för missaktning mot en rad folkgrupper och invandrare", enligt Justitiekanslern. Det kan vara frågan om "hets mot folkgrupp".

Efter en anonym anmälan har JK beslutat att utreda om det finns själ till att väcka åtal mot den ansvarige bakom tidningen. Den anonyma anmälaren lämnade in tre olika skrifter, varav två utkom för mer än sex månader sedan och därför är eventuella tryckfrihetsbrott preskriberade.

Ytterligare information:
Nordisk Kamp / Nordiska Riks Partiet (NRP), Box 89, 590 30 Borensberg