ETC förlag planerar att starta en socialistisk morgontidning före valet 2014. Den ska komma ut sju dagar i veckan. Enligt tidningens grundare, Johan Ehrenberg, behöver Sverige en socialistisk morgontidning.

Den planerade dagstidningen kommer att behöva en upplaga på 10 000 exemplar. Men eftersom de redan idag har 20 500 prenumeranter på sina tidningar, så anser de att detta är ett synnerligen realistiskt mål.

För att projektet ska kunna förverkligas blir man beroende av lån och förhandsprenumerationer. Johan Ehrenberg förklarar upplägget:

"Lånen tas upp av mig personligen. Pengarna låses på ett fast bankkonto och används först när tidningen startas. Därefter återbetalas de när presstödet kommer. Det betyder att lånen är på två år och har en ränta på tre procent per år.

Nej, det finns ingen bankgaranti på ett sådant lån, å andra sidan används inga pengar innan vi vet att vi kan starta tidningen med rätt prenumerantantal."

ETC söker nu personer som kan låna ut 10 000 kronor eller mer. Vill du låna ut pengar till Johan Ehrenberg, så är e-postadressen: johan@etc.se.

http://dagens.etc.se/ledare/nu-startar-vi-dagstidning
http://varuhuset.etc.se/sv/category/93/Tidningar