Ett av de tre regeringspartierna i Holland anser att också kor, hästar, grisar, hönor, katter, hundar och andra civiliserade djur ska få framföra sin åsikter - och få rösträtt.

Det vänsterliberala Demokrater 66 har skrivit in kravet på rösträtt för djur i sitt partiprogram, berättade talesmannen Miske Liebosen. Partiet anser att djuren skall få avlämna sin röst i form av tass-, klöv, ram- eller hovavtryck. Demokrati 66 kommer dock inte att driva saken till en stridsfråga så att koalitionsregeringen hotas av fall.