Under de senaste två veckorna har hackers kommit in i Pentagons datorer. Biträdande försvarsminister John Hamre säger:
- Detta är de mest organiserade och systematiska attacker som någonsin gjorts mot våra datorsystem. Hamre sa vidare att attackerna verkar sammanfalla med en pågående hackertävling. Vem eller vilka som organiserade denna hackertävling ville han inte gå in på.