Efter fyra år av förlagsverksamhet har Stockholmsbaserade Looking Glass Press beslutat lägga ned verksamheten i Sverige. Förlaget har gett bl.a. gett ut Anton LaVeys "Den Sataniska Bibeln" och Aleister Crowleys "Lagens Bok".

Istället kommer verksamheten nu att flyttas till USA, där nystartade förlaget Luxor Press kommer att inhysa Looking Glass kommande titlar. Den amerikanska marknaden har hela tiden varit förlagets största, och en expansion västerut tycks mer än naturlig.

Kommande titlar från förlaget är Jack Parsons "Songs for the Witch Woman" och "The Fenris Wolf 4" (sammanställd av Carl Abrahamsson).

Ytterligare information:
E-post: carl@lgc.se